експресбанк Моля изчакайте

Застраховки Спокойствие

За да отговори на нуждата на клиентите си от сигурност и защита, Експресбанк включва в продуктовата си гама и застрахователното семейство Спокойствие.

Всеки клиент на банката може да се възползва от застраховка Злополука към своя банков продукт съобразена с неговото финансово положение.

  Със застраховка "Спокойствие", вие получавате:

 • Сигурност за Вас и Вашето семейството, добавена към основните банковите продукти
 • Финансово обезщетение съобразено с вашите лични доходи
 • Опростеност и бързина – застраховките се сключват чрез много кратка и бърза процедура. Достатъчен е подпис от Ваша страна
 • Без медицински изисквания при сключване на защитата
 • За Ваша по-голяма сигурност и удобство – Автоматично заплащане и подновяване сключените застраховки

Титулярите на:

 • разплащателна сметка могат да сключат застраховка
      Спокойствие към разплащателна сметка

 • спестовна сметка могат да сключат застраховка
      Спокойствие към спестовна сметка

 • овърдрафт могат да сключат застраховка
      Спокойствие към овърдрафт

С една застраховка Спокойствие са покрити всички сметки от същия вид на клиента в Банката

Застраховка Спокойствие към разплащателна сметка:

 • Две нива на защита отговарящи на възможностите на различни типове клиенти: Сребърна и Златна защита

 • Осигурява се финансова подкрепа на Застрахования и семейството в случай на злополука

 • Уникални покрития:

- сума за спешни разходи в размер на 2 000 или 4 000 лева, платима до 2 работни дни след представяне на документите по покрития риск
- осигурен доход, равен на получавания през последните 12 месеца

 • Гъвкав начин на плащане на премията: еднократно или разсрочено

 • Достъпна цена: 2 лева на месец за покритие до 8 000 лева или 4 лева на месец за покритие до 16 000 лева

 • Гъвкавост за по-големи суми на доходите: освен различните нива на защита според индивидуалните му нужди, един клиент може да сключи неограничен брой застраховки, за да покрие по-голяма сума.

 

Застраховка Спокойствие към спестовна сметка:

 • Две нива на защита отговарящи на възможностите на различни типове клиенти: Сребърна и Златна защита
 • Удвояване на всички спестявания на Застрахования в случай на злополука


Уникални покрития на българския пазар:

- сума за спешни разходи (1 000 лева), платима до 2 работни дни след представяне на документите по покрития риск

- сбора от спестяванията по всички спестовни сметки на Застрахования в зависимост от избраната защита (до 2 000 или до 10 000 лв.)

 • Гъвкав начин на плащане на премията: еднократно или разсрочено

Достъпна цена: 1лв. на месец за покритие до 3 000 лева или 2,50лв. на месец за покритие до 11 000 лева.

 • Гъвковаст за по-големи суми на спестяванията: освен различните нива на защита според индивидуалните му нужди, един клиент може да сключи неограничен брой застраховки, за да покрие по-голяма сума.


Застраховка Спокойствие към Овърдрафт:

 • Защита от дългове – в случай на злополука със Застрахования се изплаща дължимата сума по действащите му овърдрафти в размер до 1000 лева

 • Достъпна цена: 0.50 ст. на месец или 6 лева на година.

 • Всички овърдрафти на клиента са покрити с една застраховка (до достигане на лимита от 1000 лева)

 • Гъвковаст за по-големи стойности на овърдрафта: Един клиент може да сключи до 5 застраховки, за да покрие повече от един овърдрафт или сума по-голяма от 1000 лв.