експресбанк Моля изчакайте

Застраховка ProtectInvest

Застраховка ProtectInvest

 

Вашите инвестиции комбинирани със защита

ProtectInvest е застрахователен продукт, свързан с инвестиционен фонд, създаден от Експресбанк и Експрес Животозастраховане. Той предоставя максимална гъвкавост на инвестициите, възможност за дългосрочна доходност и едновременно с това защита на близките Ви.


Защо да избера ProtectInvest?

 • Достъп до международни финансови пазари чрез предлаганите профилирани фондове
 • Защита на загуба от инвестицията, в случай на покрита смърт
 • Свобода да разполагате с парите си чрез пълни или частични откупи и то без такси след 5-тата година

Как работи продуктът?

 • Вие решавате колко да инвестирате и за какъв срок (възможно е до 25 години)
 • Избирате измежду 3 от предлаганите фондове спрямо рисковия Ви профил
 • Разпределяте каква сума в кой фонд да инвестирате, за да диверсифицирате инвестициите си.
 • Може да правите допълнителни инвестиции и теглите суми от инвестицията (теглене на цялата или част от инвестицията е без такса след петата година)
 • Защитата цели да гарантира, че сумата на инвестициите (нетните премии) са платени на близките Ви, ако настъпи фатален край (лимитите за разликата платима от Експрес Животозастраховане са описани в ОУ и са до 150 000лв)
    

Инвестиционни фондове, дялове и прилежащи активи

С ProtectInvest имате възможност да избирате в кои от следните три фонда да бъде направена инвестицията Ви:

 • CPR Invest Defensivе
 • CPR Invest Reactive
 • CPR Invest Dynamic 


ProtectInvest e застраховка, при която рискът се поема от клиента. За Вашата инвестиция се грижи нашият партньор Асет мениджър CPR AM, кoйто следи движенията на пазарите и управлява фондовете. 


Кои са покритите застрахователни рискове?

 •  Смърт в резултат на заболяване
 •  Смърт в резултат на злополука
 •  Доживяване в края на договора

Може да сключите застраховката като клиент на Експресбанк АД в офисите „Престиж”на банката в страната. За повече информация относно застрахователния компонент на продукта и представянето на фондовете (цена на един дял), моля посетете сайта на ЗАД Експрес Животозастраховане.