експресбанк Моля изчакайте

Спестовна застраховка Моето Утре

Всеки има планове за себе си и своите близки. Осъществете личните си проекти и желания с пълна сигурност с нашата спестовна оферта Моето утре, създадена от  Експресбанк и Експрес Животозастраховане.

Вие сами определяте колко бихте заделили като месечна вноска и за какъв период от време. Накрая на Вашия договор, Вие или избраният от Вас бенефициент ще получи гарантирана сума от спестявания плюс процент от печалбата, акумулиран на годишна база.

Спестовна застраховка Моето утре
 • Възползвате се едновременно от предимствата на застрахователен и спестовен продукт
 • Планирате спокойно бъдещето си – спестявайки редовно на равни месечни вноски, определени от Вас
 • Получавате допълнителна доходност към Вашите спестявания
 • Ползвате данъчни облекчения – намалявате облагаемия си доход с месечните си вноски по застраховката (ползвате до 10% данъчни облекчения, само ако вие сте бенефициент по застраховката)

 • Сами определяте:
  • Размера на първоначалната сума на спестяване
  • Размера и валутата на месечната вноска
  • Срока на застраховката
Спестовна застраховка Утре

Какво представлява тази застраховка? 

Спестовна застраховка Моето утре е гъвкаво застрахователно решение, създаващо финансова сигурност за бъдещето на Вашите деца и семейство – за осигуряване на тяхното образование, покупка на къща и др.

Уникалното за този продукт е, че в случай на смърт или пълна и необратима загуба на  автономност, бенефициентът ще получи на края на договора цялата застрахователна сума, споразумяна в началото на застраховката, а не платените до момента на настъпилото събитие премии от клиента.

Покрити рискове

 • Смърт в случай на злополука или заболяване
 • Пълна и необратима загуба на автономност в резултат на злополука или заболяване

 

Какво се случва в случай на доживяване?

Бенефициентът (посочен във заявлението за застраховане), в случай на доживяване, получава в края на договора общата сума от натрупаните застрахователни премии, без такси, плюс акумулиран годишно процент от печалбата.

Какво се случва при неочаквано събитие?

Сожелайф изплаща месечно премията вместо Вас до края на договора, като на края на договора на бенефициента ще му бъде изплатена общата сума от натрупаните застрахователни премии, без такси, плюс акумулиран годишно процент от печалбата.

За кого е предназначена спестовната застраховка Моето утре?

Застраховани лица могат да бъдат физически лица на възраст над 18 г. в момента на сключване на застраховката и не по-възрастни от 65 г. в края на срока на договора.

Бенфициент (лицето, което ще получи сумата в края на срока или при настъпване на застрахователно събитие) може да бъде всяко физическо лице, посочено от застрахования.