експресбанк Моля изчакайте

Как Експресбанк Ви защитава онлайн?

Експресбанк осигурява безопасност и надеждност на Вашите онлайн транзакции. Ние използваме стандартни за сектора технологии и практики за сигурност, за да предпазим Вашата сметка от всякакъв неоторизиран достъп. Експресбанк редовно тества услугите за интернет банкиране.

 

 •   Проверка на сигурността или така наречените тестове за проникване  се извършват ежегодно от независима и сертифицирана външна компания за проверка;

 • Оценка на уязвимостта на уебсайтовете за електронно банкиране се извършва ежеседмично, чрез решение наречено Qualys Guard – световен лидер в изследването на сайтове в интернет за слаби места спрямо най-новите заплахи;

 

 

 • Процедури за вход и пароли
  За доказване на Вашата самоличност пред системите за електронно банкиране, онлайн достъпът до Вашата сметка е възможен само след като сте се легитимирали чрез използване на вярна идентификация за интернет банкиране, идентификация и елементи за сигурност.
 • Създаване на сигурни онлайн сесии 
  Когато влезете в интернет банкиране, Вие сте в надеждно защитена сесия. Разбирате, че това е така, ако URL адресът започва с https:// , оцветен в зелено, и символ на катинар е показан в горната част на страницата като част от полето за адреса.

 

 • Използване на криптиране. 
  В зависимост от настройките на Вашия браузър се появява изскачащ прозорец, за да Ви уведоми, че предстои да влезете в защитена страница. Ние използваме 256-битово SSL криптиране, което е по-висок стандарт от 128-битовото, стандартно за сектора.

 

 • Потвърждение за поверителна транзакция. 
  За да осигурим допълнителна сигурност, ние Ви предоставяме възможност за използване на допълнително средство за сигурност (например Vasko ключ, квалифициран електронен подпис, еднократна парола чрез SMS, цифров сертификат и др.) и потвърждение за поверителни и рискови операции.

 

 • Изтичане на сесията. 
  Ако забравите да излезете от системата след като сте извършвали онлайн банкиране или Вашият компютър не е активен за определен период по време на сесия, нашите системи автоматично Ви изключват.

 

 • Автоматично блокиране. 
  След определен брой грешни опити за влизане в системата, ние блокираме онлайн достъпа до Вашата сметка. За да активирате Вашия акаунт отново, следва да се свържете на обичайния телефонен номер за помощ.