експресбанк Моля изчакайте

Отговаряме на вашите въпроси, свързани със смяната на собствеността на банката

1.  Защо Societe Generale се оттегля от българския пазар?

Френската банкова група Societe Generale взе решение за изтегляне от региона на Централна и Югоизточна Европа от нестратегическите пазари, където не присъства в топ 3 по пазарен дял, за да може да преразпредели инвестициите си в други важни за нейния бизнес пазари. Промяната касае редица пазари, не само България.

 

 1. 2. Кой купува Societe Generale Експресбанк?

В България Банка ДСК придобива Societe Generale Експресбанк и дъщерните й дружества в страната. Това събитие поставя началото на създаването на най-голямата и силна банкова институция на българския пазар, която ще предлага пълен спектър от модерни финансови продукти и услуги. Чрез процеса на интеграция между Банка ДСК и Societe Generale Експресбанк новата банкова организация ще се доближи до челната позиция по размер на активите, първа по брой обекти в клоновата мрежа, първа по размер на депозитите и първа по размер на кредитния портфейл в България.

 

 1. 3. Кои са собствениците на OTP?  

В България Банка ДСК придобива Societe Generale Експресбанк и дъщерните й дружества в страната. Тя е собственост на Банка ОТП Унгария - банката-майка на Група ОТП, която е най-големият доставчик на финансови услуги в Унгария и регионален лидер на пазара в Централна и Югоизточна Европа. От своя страна Групата ОТП e международна финансова институция, която предлага висококачествени финансови решения на почти 18 милиона клиенти в девет страни, чрез своята клонова мрежа от близо 1 500 офиса, мащабна ATM мрежа и най-модерни електронни канали.

 

Група ОТП е сред европейските банкови групи с най-добри капиталови и ликвидни позиции, със стабилно представяне и устойчив растеж. През 2018 г. Групата показа силни резултати на стрес теста на Европейския банков орган (European Banking Authority). В дейността си банката насърчава прозрачността, разсъдливостта и пълното спазване на европейските и местни регулации. 

 

Присъединяването на Експресбанк към семейството нa Група ОТП представлява отлична възможност за банката да предоставя повече първокласни услуги на своите клиенти. Клоновата мрежа, която ще бъде създадена, след като банките бъдат напълно интегрирани, ще бъде най-голямата в България. Сливането е възможност за повишаване на стандартите за качество, тъй като ще изведе на преден план най-добрите продукти и услуги на двете банки в полза на клиентите.

 

 1. 5. Банка ДСК и Експресбанк една банка ли са вече?

Двете банки ще продължат да функционират като две самостоятелни и независими банки, на един общ собственик, до момента на пълната интеграция на операциите им, която се очаква да приключи през 2020 г. 

 

 1. 5. Клиент съм на Сожелиз, промяната засяга ли и тях? А мен като техен клиент?

Част от сделката за придобиване са и дъщерните компании на Societe Generale Експресбанк. В това число се включва и лизинговата компания Сожелиз България. В краткосрочен план не се предвиждат други промени в начина на управление и функциониране на Сожелиз България, освен промяна в името и визуалната идентичност – „OTP Leasing България“. Ако договорът на вашия лизинг изтича, имате въпроси относно неговото предоговаряне, погасяване или относно получаваните услуги, моля, обърнете се към вашия обслужващ агент в OTP Leasing България. Не е необходимо да предприемате други действия. Клиентите на OTP Leasing България ще бъдат уведомявани предварително и в съответствие със законовите изисквания за планирани промени в дейността и необходими действия от тяхна страна.

 

 1. 6. Имам депозити и спестовни сметки в двете банки. До какъв размер ще бъдат гарантирани?

Вашите спестявания са на сигурно място и в двете банки. Допълнително, те са гарантирани в размер до 196 000 лв. във всяка от банките поотделно от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), съгласно Закона за гарантиране на влоговете на Република България.

 

 1. 7. Имам кредити и в двете банки. Мога ли да се възползвам от по-добри условия при евентуалното им обединение в един кредитен продукт? Имам кредит в Експресбанк, ще променяте ли нещо? Трябва ли да подписвам анекси заради промяна на собствеността?

Към този момент не се планират промени в начина на управление и функциониране на двете банки, включително и в тяхната кредитна политика и кредитни продукти, освен промяна в името и визуалната идентичност на Societe Generale Експресбанк на „Експресбанк, Група ОТП“. Клиентите на двете банки ще бъдат уведомени предварително и в съответствие със законовите изисквания за планирани промени в дейността и ако са необходими действия от тяхна страна.

 

 1. 8. Ще настъпят ли промени в електронните известия и трябва ли да направя нещо допълнително, за да продължа да ги получавам?

На този етап не предстоят промени в електронните известия и не е необходимо да предприемате действия. Ако предстои промяна, ще бъдете уведомени предварително и в съответствие със законовите изисквания.

 

 1. 9. Получавам заплатата си в Експресбанк, трябва ли да уведомя работодателя си за промените?
 2. На този етап не е необходимо да уведомявате работодателя си, защото не се планират промени в номерата на банковите сметки (IBAN), електронното банкиране или картовите продукти. Ако възникнат промени, ще бъдете уведомени предварително и в съответствие със законовите изисквания за планирани промени в дейността, за да може, ако е необходимо, да реагирате, без да изпитвате затруднения или неудобство. 

 

 1. 10. Имам карта при Вас. Ще се наложи ли да ми издадете нова или ще си я използвам, докато изтече валидността й?
 2. На този етап не се налага промяна на IBAN сметките или смяна на дебитни, кредитни или виртуални карти. Може да използвате вашата карта, докато не се наложи замяна поради изтичане на нейната валидност или уеднаквяване на картите на двете банки. Клиентите на двете банки ще бъдат уведомявани предварително и в съответствие със законовите изисквания за планирани промени в дейността и ако са необходими действия от тяхна страна.

 

 1. 11. Като клиент на Societe Generale Експресбанк вече мога ли да използвам банкоматите на Банка ДСК като част от Вашата мрежа банкомати или те ще продължат да се третират като банкомат на друга банка?

Екипите на двете банки работят по уеднаквяване на системите за обслужване и ще бъдете уведомени предварително за момента, в който ще можете да използвате банкоматите и на двете банки при еднакви условия.