експресбанк Моля изчакайте

Ръководство

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА Експресбанк

 
Доротея Николова
Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор
 
Дамян Медаров
Член на Управителния съвет, Изпълнителен директор и Директор Банкиране на дребно и търговска мрежа
 
Вили Пиер Абал
Член на Управителния съвет, Изпълнителен директор, Главен оперативен директор
 
Ерик Хаушилд
Член на Управителния съвет, Изпълнителен директор, Директор Управление на риска
 
Славейко Славейков

Член на Управителния съвет, Прокурист и Главен финансов директор


Даниела Христова
Член на Управителния съвет,  Прокурист и Корпоративен секретар