експресбанк Моля изчакайте

 

За OTП Лизинг:

Дъщерното дружество на Експресбанк - OTП Лизинг  е част от Група ОТП.

Дружеството е специализирано в сферата на предлагане на лизингови продукти за български юридически и физически лица.

Фирмата е учредена през 2005 година като дъщерно дружество на Експресбанк (тогава Сосиете Женерал Експресбанк) и до  началото на 2019г. извършва своята дейност под името Сожелиз България, като част от групата Сосиете Женерал.

ОТП Лизинг е водеща компания на пазара в страната, като е носител на наградата Лизингова компания на годината на Прес-авто Клуб България за 2012 и 2014 година.

 

Предлагани лизингови продукти:

По тип на лизинга

 • Финансов лизинг без опция с автоматично прехвърляне на собствеността в края на договора (ДДС платимо в началото)
 • Финансов лизинг с опция (ДДС платимо на части, във вноските)
 • Оперативен лизинг

 

По вид на лизингованите активи

 • Лизинг на леки автомобили
 • Лизинг на транспортна техника – товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полу-ремаркета
 • Лизинг на земеделска техника и оборудване
 • Лизинг на строителна техника
 • Лизинг на производствено оборудване

 

Нашите предимства:

 • Лизингови решения, адаптирани към специфичните изисквания на клиентите
 • Атрактивни условия
 • Бърз отговор
 • Без ограничения в максималната сума на лизинговото финансиране
 • Индивидуален подход
 • Отлични възможности клиентите на OTП Лизинг да ползват пълния набор от услуги и продукти на Експресбанк

За Експрес Факторинг:

Дъщерното дружество на Еспресбанк - Експрес Факторинг е част от финансовата група ОТП.

Дружеството е регистрирано през 2008 г., с едноличен собственик Експресбанк АД(тогава Сосиете Женерал Експресбанк, част от групата Сосиете Женерал) и до началото на 2019г. оперира под името Сосиете Женерал Фактиринг.

За своята 10 годишна история, Експрес Факторинг се наложи като един от лидерите и иноватор на българския факторингов пазар. За изминалата 2018 г. изкупените вземания възлизат на над 1 млрд. лева, което затвърждава позицията на Експрес Факторинг ЕООД в топ 3 на най-големите факторинг дружества.

Експрес Факторинг ЕООД предлага на клиентите си услуги по покритие на кредитния риск, администриране, финансиране и събиране на търговски вземания. В продуктовото портфолио на дружеството влизат решения за клиенти, опериращи както на местния, така и на международния пазар, за износители и вносители. Като член на Factors Chain International, Експрес Факторинг ЕООД ползва обширна и надеждна мрежа от близо 400 кореспондента в над 90 държави, което подпомага бизнесът чрез нови контрагенти, на нови пазари. Натрупаната експертиза и индивидуалният подход са в основата на  успешното намиране на решение и на специфични бизнес нужди на клиентите на дружеството.

„Регионален фонд за градско развитие” АД
и инициатива JESSICA

 

„Регионален фонд за градско развитие” АД („Фондът”) е създаден през 2011 г. Фондът управлява ресурс по инициатива JESSICA за България, част от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 и ресурс на българския Фонд на фондовете, част от Оперативна програма „Региони в Растеж“ 2014-2020, предназначен за градски проекти и развитие на туризма.

Основната задача на Фонда е да стимулира инвестициите на частните фирми и местната власт в устойчиви проекти за градско развитие, които имат значим социален ефект, но са с по-ниска от средната за пазара икономическа възвръщаемост и по тази причина не биха били възможни при обичайните форми и условия на банково финансиране.

Фондът предоставя дългосрочни нисколихвени заеми за проекти за градско развитие в 20 български града – Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Ловеч, Лом, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свищов, Силистра, Стара Загора, Търговище и Шумен;

Допълнителна задача на Фонда е да финансира проекти за развитие на туристическия потенциал на близо 700-те недвижими културни ценности от национално и световно значение, разположени в северна България.

Ресурсът, за чието качествено инвестиране отговаря Фонда, е от над 200мил. лева.

Мажоритарен акционер във Фонда е Експресбанк АД, част от група ОТП, акционери са и „Елана Холдинг” АД, „Елана Инвестмънт” АД и „Болкан Адвайзърс” ЕАД. Научете повече на: http://jessicafund.bg/