експресбанк Моля изчакайте

Асоциирани дружества

 

 

 

Асоциираното дружество на Експресбанк - „Експрес Животозастраховане“ е животозастрахователнo дружество, част от ОТП Груп.

 

Дружеството е първоначално основано под името ЗАД Сожелайф България през май 2007 г. от Сосиете Женерал Застраховане и Сосиете Женерал Експресбанк. През януари 2019г., то става част от Група ОТП и променя името си на Експрес Животозастраховане.

 

Основната цел на компанията е да предлага всички животозастрахователни продукти в съответствие със стратегията и нуждите на Експресбанк. Експрес Животозастраховане предоставя възможност на Банката да се възползва от всички привилегии на застрахователния бизнес с подчертано ориентиран фокус върху потребителите и продукта и в услуга на клиента, с отделено голямо внимание на сигурността и доброто управление на риска.

 

Основна дейност и продукти

 

Експрес Животозастраховане предлага животозастрахователни продукти, отговарящи на нуждите както на индивидуални, така и на корпоративни клиенти, в следните категории:

  • Застраховки живот за кредитополучатели
  • Застраховки към ежедневни банкови продукти
  • Спестовни застрахователни решения
  • Пакети – защита за компании и служители

 

Дружеството предоставя на клиентите широка гама от качествени персонализирани застрахователни решения, с различни нива на защита.                          

 

Експрес Животозастраховане разполага с повече от 250 000 клиента в своето портфолио.

 

Застрахователни претенции и жалби

 

Вътрешните правила на компанията по уреждане на застрахователни претенции и жалби по застрахователни договори на Експрес Животозастраховане, приети от Борда на Директорите и одобрени от Комисията за Финансов Надзор, може да намерите на линка по-долу:

 

Вътрешни правила за уреждане на претенции и жалби

 

Контакти

 

Адрес:Възраждане, ул. Осогово 38-40, сграда Кристал, етаж 4 София 1303, България

 

Телефон:

 + 0700 15 889

Интернет страница: www.expresslifeinsurance.bg