експресбанк Моля изчакайте

Инвестиционни фондове Amundi

 
 
Фондове АМУНДИ - Инвестиции с бъдеще!
 

Възползвайте се от 50% отстъпка от таксата за записване във Фондове Амунди до 17.04.2020 г.

 

За да разноoбразите Вашите вложения и да максимизирате тяхната доходност в дългосрочен план, Експресбанк Ви предлага ексклузивно преимуществата на взаимните фондове на Амунди  
(№1 в Европа 1 563 млрд. евро – активи под управление). 

Амунди обединява дългогодишния опит в управлението на активи големи международни банкови групи ( 100 млн. индивидуални и 2000 институционални клиенти).

Като световен лидер в управлението на активи, Амунди Ви предоставя лесен достъп до международните финансови пазари чрез многообразието от предлаганите подфондове: в България Вие можете да избирате между 18 подфонда, инвестиращи в акции, облигации и инструменти на паричния пазар,  съобразно Вашите предпочитания,  срокна инвестиция и склонност към поемане на риск. 

 

За повече информация: https://amundi.expressbank.bg/en/index.php

 

Информация относно водената от Банката политиката по отношение на конфликта на интереси при предоставянето на инвестиционни услуги и/или дейности по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти.

 

Резюме на Политиката за Управелние на Конфликти на интереси на Експресбанк АД

Summary of Conflict of interests policy of Expressbank AD