експресбанк Моля изчакайте

Периодични преводи

С услугата "Нареждане за периодичен превод" можете да осигурите регулярно разплащане на всички ваши бъдещи плащания с повтаряем характер, постоянна сума и фиксирана дата на изпълнение.

За кого са предназначени периодичните преводи?
 
Периодичните преводи могат да се осъществяват от малки предприятия, които извършват регулярни плащания на разходи като данъци, комунални услуги и други.
 
Какво представляват периодичните преводи?
 
С услугата "Нареждане за периодичен превод" можете да осигурите регулярно разплащане на всички ваши бъдещи плащания с повтаряем характер, постоянна сума и фиксирана дата на изпълнение.
Услугата "Нареждане за периодичен превод" ви осигурява максимален комфорт при плащане на абонаментни такси, наеми, лизингови вноски, застрахователни премии и всякакви други плащания с периодичен характер – месечни, тримесечни, шестмесечни.
 
Параметри:
 
Минимална сума на периодичен превод 10 лева или равностойността в чужда валута
Валута лева, евро и щатски долари
Сметка-източник на средства Разплащателна или спестовна сметка в лева или валутa
Периодичност за плащане Месечна, тримесечна или шестмесечна
Какво представлява услугата Бюджетно нареждане за периодичен превод?
 
Т.нар. бюджетни плащания или периодични плащания към бюджета представляват - плащания към НОИ, данъчни служби и други разпоредители с бюджетни средства. Този вид плащания обикновено са с фиксирана във времето периодичност и приблизително еднаква стойност.
 
Параметри:

Минимална сума на периодичен превод няма
Валута само лева
Сметка-източник на средства Разплащателна сметка
Периодичност за плащане Месечна, тримесечна или шестмесечна
Задължително при бюджетните плащания! Посочване на периода, за който се отнася плащането
 
Експресбанк събира такси съгласно тарифата за такси и комисиони на банката.
 
Периодичните преводи ви дават възможност като управители на фирми лесно и удобно да осъществявате плащането на периодичните разходи на фирмата.
 
Основни предимства:

  • Удобство
  • Сигурност
  • Достъпност