експресбанк Моля изчакайте

Периодични преводи

С услугата "Нареждане за периодичен превод" можете да наредите регулярно разплащане на всички ваши бъдещи плащания с повтаряем характер, постоянна сума и фиксирана дата на изпълнение.

Какво представляват периодичните преводи?

Услугата "Нареждане за периодичен превод"  ви осигурява максимален комфорт при плащане на такси за кабелна телевизия, Интернет, наеми, лизингови вноски, застрахователни премии и всякакви други плащания с периодичен характер – месечни, тримесечни, шестмесечни.


Педимства:

Спестявате време и е лесно за използване – не е необходимо да помните падежни дати или да посещавате Банката за един обикновен превод всеки месец. Преводите се осъществяват автоматично.

Периодични преводи ви дават възможност да:

  • прехвърляте чрез периодичен превод суми между разплащателна
  • плащате периодични задължения с постоянен размер (вноски по кредити, застрахователни премии, и т.н.)
  • извършвате периодични плащания към бюджета (такса за детска градина, училищна такса и др.).

 

Параметри на периодичните преводи:

  • Минимална сума на периодичен превод 10 лева или равностойността им в чужда валута
  • Валута - Левове, евро и долари
  • Периодичност за плащане - Месечна, тримесечна, шестмесечна, годишна
За кого са предназначени периодичните преводи?
 
За всички клиенти, български и чужди граждани, които имат открита разплащателна или спестовна сметка и осъществяват периодично преводи на едни и същи суми към собствени или други сметки.

Как да направите периодичен превод?

Можете да направите периодичен превод във всеки офис на Експресбанк като попълните споразумение с постоянна сума, фиксирана дата и номер на банковата сметка, от която ще се превежда сумата.