експресбанк Моля изчакайте

Преводи в страната

Банковият превод в страната е начин за прехвърляне на средства от една банкова сметка в друга при условие, че и двете сметки са открити в български банки.

Какво представляват преводи в страната?
 
Банковият превод в страната е начин за прехвърляне на средства от една банкова сметка в друга при условие, че и двете сметки са открити в български банки.Преводът може да бъде в различна валута в зависимост от валутата на сметката, от която се изпраща сумата.

Преводите в страната ви дават възможност да:
 
 • прехвърляте пари по други сметки в Банката или в други банки
 • плащате задълженията си към бюджета или други лица 

 

Нареждане и изпълнение на парични преводи в страната:
 
 • Вътрешнобанковите преводи се извършват в реално време.
 • Платежната система RINGS (Система за брутен сетълмент в реално време) се използва за извършване на плащания в национална валута.
 • Платежни нареждания за суми до 100 000 лева се извършват чрез БИСЕРА. Сетълмент на наредените към БИСЕРА плащания се извършва три пъти на ден в RINGS.
 • Платежни нареждания за суми над 100 000 лева или по специално нареждане от клиента независимо от сумата се извършват в реално време чрез системата RINGS. 

 

 

За кого са предназначени преводите в страната?

 

За всички клиенти, български или чуждестранни граждани, които имат открита разплащателна или спестовна сметка в Експресбанк.


Изпълнение на банкови преводи в страната:
Вътрешният превод и преводът през RINGS се изпълняват в реално време; междубанковите преводи се изпълняват в същия ден, ако платежното нареждане е получено в офиса на Банката преди края на работния ден.


Как да изпратите превод в лева чрез Експресбанк?

Необходимо е да представите попълнен платежен документ "Платежно нареждане" по БУС ако сте титуляр на сметката, от която се нарежда преводът.

За изпълнение на превода от страна на Експресбанк ви е необходима следната информация:

  • име на получател
  • IBAN на получателя
  • име на банката на получателя
  • SWIFT код (BIC) на банката на получателя
  • основание за плащанеБланки за превод 

 • Нареждане за превод на  Експресбанк
  (формуляр)
 • Преводно нареждане за кредитен превод към бюджета
  (формуляр)

Дебитна карта Visa Electron

Използвайте Visa Electron в цял свят - за теглене от над 1 000 000 банкомата и за плащане в над 24 000 000 магазина, хотелa, ресторанти и други търговски обектa както и във всички интернет сайтове, обозначени с логото на Visa.

Вижте още

Периодични преводи

С Нареждане за периодичен превод, наредждате регулярно разплащане на всички ваши бъдещи плащания с повтаряем характер, постоянна сума и фиксирана дата на изпълнение.

Вижте още

BankOn Web

BankOn Web Бизнес е система за банкиране през интернет, чрез която имате сигурен контрол и достъп до фирмените Ви финанси навсякъде по света, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, независимо дали сте на път, или в офиса.

Вижте още