експресбанк Моля изчакайте
START ПАКЕТ - Дай старт на лесното банкиране
Превеждайте месечните си доходи в Експресбанк и се възползвайте от START пакет за ежедневно банкиране и ползвайте най-основните банкови услуги срещу само една обща месечна такса за всички услуги.
 

START пакет включва

  • Mеждународна дебитна карта Debit MasterCard PayPass или Visa Electron с разплащателна сметка в лева
  • Интернет банкиране BankOn Web
  • Мобилно банкиране BankOn Mobile 

Какво можете да вземете в допълнение към START пакета:
  • Изберете стилен картов дизайн от нашият каталог
  • Възможост за овърдрафт по разплащателната сметка
  • Получавате SMS нотификации с BankOn SMS
  • Ползвате застраховка  - срещу минимална сума, си гарантирате повече сигурност при злополука.

 

 Документ с информация за таксите за START пакет