експресбанк Моля изчакайте

SMART ПАКЕТ ЗА ЕЖЕДНЕВНО БАНКИРАНЕ 

Със SMART Пакет получавате най-необходимите продукти и услуги за лесно банкиране. Участващите в SMART Пакет продукти и услуги са освободени от стандартните си периодични такси за обслужване, а Вие заплащате само една пакетна такса и ползвате до 15% отстъпка спрямо цената на продуктите извън пакета.

 

Документ с информация за таксите за Смарт Пакет 

Пакет банкови продукти - SMART

SMART пакетът включва

Ново:10 превода без такса

10 превода в лева през BankOn Web и/или BankOn Mobile на месец без такса

*Включените преводи трябва да са наредени от разплащателната сметка в SMART пакета.Не са включени преводи през RINGS (спешни преводи) и плащания на комунални услуги през меню „Битови сметки“.

Разплащателна сметка

Разплащателна сметка във валута по избор - в лева, евро или щатски долари

Безконтактна дебитна карта по избор


Само за 1 лв. на месец допълнително, получавате безконтактна кредитна карта MasterCard Standard, вместо дебитна карта. MasterCard Standard е със собствени средства и има включени застраховки „Помощ при пътуване в чужбина” и „Злополука”. С нея можете освен да пазарувате, също така да направите резервация за хотел, полет или събитие, да ползвате кола под наем в страната и чужбина.
Какъвто и да е Вашият избор за карта, плащането на ПОС терминал в страната е без такса, можете да изберете дизайн за от каталог с над 70 визии или, да се разплащате на ПОС терминали и в чужбина, да пазарувате в български и международни интернет сайтове, да получавате и нареждате преводи от своята картова сметка, да теглите средства на банкомат по всяко време в страната или в чужбина, да заплащате месечните си сметки за комунални услуги чрез платформата за онлайн банкиране BankOn Web без допълнителна такса.

Интернет банкиране

SMS банкиране

Застраховка "Комфорт"

Допълнителни отстъпки към SMART пакет

Безплатно теглене на ATM

Безплатно теглене в брой от банкомат на Експресбанк за всички ползватели на SMART пакет

Без такса за одобрение на овърдрафт

Безплатно одобрение за всички ползватели на SMART пакет

По-ниска такса за обслужване на кредитна карта

Обслужване на револвираща кредитна  карта Visa/MasterCard TheONE с 20% по-ниска такса за обслужване

Такса за ползване на SMART пакет

С Debit MasterCard PayPass или Visa Electron

За пакети с Debit MasterCard PayPass или Visa Electron
4.90 лева на месец

С MasterCard Standard

За пакети с MasterCard Standard  + 1  лв. на месец допълнително