експресбанк Моля изчакайте

В съответствие с изискванията на европейското законодателство, Делегиран регламент 2017/576 относно ежегодното публикуване на идентификационни данни на местата за изпълнение, както и на информация относно качеството на изпълнение, публикуваме водещите пет места за изпълнение по отношение на обема търговия за предходни години по отношение на всеки клас финансови инструменти.

 

Best Exe 2017

Best Exe 2018