експресбанк Моля изчакайте

С решение на Управителния съвет на „Експресбанк“ АД са променени Общите условия при предоставянето на инвестиционни и допълнителни услуги и извършване на инвестиционни дейности, както и приложенията към тях.

Измененията са свързани единствено с промени в наименованието на банката, както и на интернет страницата на последната.

 

Политика на Експресбанк АД за изпълнение на клиентски нареждания

Политика на Експресбанк АД за катергоризация на клиенти

Общи условия на Експресбанк АД за предоставяне на инвестиционни и допълнителни услуги

 

Архив

 

Политика на Експресбанк АД за изпълнение на клиентски нареждания

Политика на Експресбанк АД за категоризация на клиенти 

Общи условия на Експресбанк АД за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности