експресбанк Моля изчакайте
Информация, подлежаща на публикуване, съгласно чл. 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 относно качеството на изпълнение на сделките от страна на банката като място за изпълнение:
Информация за първо тримесечие на 2019 година:
 
 

Информация за първо тримесечие на 2018 година:

SGEB_RTS_27_Q1_2018_FX Forwards
SGEB_RTS_27_Q1_2018_FX Swaps
SGEB_RTS_27_Q12018_BG DCK
 

Информация за второ тримесечие на 2018 година:

SGEB_RTS_27_Q2_2018_FX Forwards

SGEB_RTS_27_Q2_2018_FX Swaps

SGEB_RTS_27_Q2_2018_BG DCK

 

Информация за трето тримесечие на 2018 година:

SGEB_RTS_27_Q3_2018_FX Forwards

SGEB_RTS_27_Q3_2018_FX Swaps

SGEB_RTS_27_Q3_2018_BG DCK 

 

Информация за четвърто тримесечие на 2018 година:

SGEB RTS 27 Q4 2018 FX Forwards

SGEB RTS 27 Q4 2018 FX Swaps