експресбанк Моля изчакайте

Новини

 • Уведомление за промяна на лихвени проценти по спестовни сметки на клиенти физически лица 2020 г.

   

  Уважаеми клиенти,
  Уведомяваме Ви, че считано от 01.01.2020 г. Експресбанк променя приложимите лихвени проценти по Спестовни сметки в USD, Детски спестовни влогове в USD и Самоспестовна сметка в USD, на клиенти физически лица. 
  Моля, считайте настоящото изявление за предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да прекратите договора за съответния вид банкова сметка преди датата на влизане в сила на промените, без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 01.01.2020 г.
  Повече детайли, относно предстоящите промени, можете да намерите тук.
  С уважение,
  Екипът на ЕкспресбанкUwaУважаеми клиенти,ува

  Уважаеми клиенти,

   

  Уведомяваме Ви, че считано от 01.01.2020 г. Експресбанк променя приложимите лихвени проценти по Спестовни сметки в USD, Детски спестовни сметки в USD и Самоспестовна сметка в USD, на клиенти физически лица. 

  Моля, считайте настоящото изявление за предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да прекратите договора за съответния вид банкова сметка преди датата на влизане в сила на промените, без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 01.01.2020 г.

  Повече детайли, относно предстоящите промени, можете да намерите тук. 

   

  С уважение, 

  Екипът на Експресбанк