експресбанк Моля изчакайте

Новини

 • Уведомление за промяна на лихвени проценти по спестовни сметки на клиенти физически лица 01.02.2020 г.

   

  Уважаеми клиенти,
  Уведомяваме Ви, че считано от 01.02.2020 г. Експресбанк променя приложимите лихвени проценти по Самоспестовна сметка, на клиенти физически лица. 
  Моля, считайте настоящото изявление за предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да прекратите договора за съответния вид банкова сметка преди датата на влизане в сила на промените, без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 01.02.2020 г.
  Повече детайли, относно предстоящите промени, можете да намерите тук.
  С уважение,
  Екипът на Експресбанк

   

  Уважаеми клиенти,

   

  Уведомяваме Ви, че считано от 01.02.2020 г. Експресбанк променя приложимите лихвени проценти по Самоспестовна сметка, на клиенти физически лица. 

  Моля, считайте настоящото изявление за предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да прекратите договора за съответния вид банкова сметка преди датата на влизане в сила на промените, без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 01.02.2020 г.

  Повече детайли, относно предстоящите промени, можете да намерите тук.

   

  С уважение,

  Екипът на Експресбанк