експресбанк Моля изчакайте

Новини

  • Групама Животозастраховане придоби Експрес Животозастрахованe

    31 октомври 2019

    „Групама Животозастраховане“ ЕАД, българско дъщерно дружество на френската банково-застрахователна група Groupama Assurances Mutuelles обявява днес 31 октомври 2019 г.  приключването на  финансовата сделка по придобиването на 100% акционерно участие в животозастрахователнo дружество „Експрес Животозастраховане“ от  „Банка ДСК“ ЕАД и „Експресбанк“ ЕАД, български дружества на ОTP Bank Plc., след като бяха получени всички необходими разрешения от страна на регулаторите.

    Процесът по интеграция на „Експрес Животозастраховане“ се очаква да приключи през 2020 г. Дотогава дружеството ще продължи да извършва своята обичайна оперативна дейност под името и търговската марка  „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД.