експресбанк Моля изчакайте

Новини

 • Допълнителни мерки за безопасност при посещения в клоновете на Експресбанк

  Експресбанк информира, че въвежда и предприема допълнителни мерки и действия за повишаване безопасността на клиентите и служителите, при посещения в клонова мрежа: Въвежда се режим на контролиран достъп до банковите салони при спазване на достатъчна физическа дистанция от 2 метра между чакащи, обслужвани клиенти и обслужващ персонал. Освен инструкциите, които служителите използват за информиране на клиентите, са подготвени и специални материали (постери и информационни стикери) със съвети и инструкции за безопасност, които в най-кратък срок ще са разположени в обектите.

 • Важно съобщение

  Препоръки във връзка с обявеното извънредно положение в страната

 • Резултати на Банкова група ОТП за 2019 г.

  През 2019 г. Банка ОТП отчете исторически висока печалба Консолидираната счетоводна печалба след данъчно облагане за 2019 г. възлиза на 1 270 млн. евро, при отчетени 979 млн. евро през 2018 г. (ръст от 30% на годишна база). Възвръщаемостта на капитала (ROE) е 20.3% и нараства с 1.6 пп на годишна база. При изключване на финансовите резултати на новопридобитите дъщерни дружества в България (Експресбанк), Албания, Молдова, Черна гора и Сърбия, годишната печалба възлиза в размер на 1 199 млн. евро и регистрира годишен ръст от 20%. Печалбата преди данъци също се увеличава, отчитайки ръст от 28% на годишна база.

 • Прекратяване на застраховка „Защита на покупките“ за картодържатели на банкови карти VPAY

  Застрахователните покрития остават в сила до 31.03.2020 г.

 • Промени в Тарифата за корпоративни клиенти

  Промените влизат в сила от 20.03.2020 г.