експресбанк Моля изчакайте

Комфорт Бизнес

Застраховка Комфорт защитава Вашата бизнес банкова карта от неправомерно теглене на пари в брой или плащане, в случай на нейната загуба или кражба.

Основни предимства на Комфорт Бизнес:

  • Защитете се срещу загуба или кражба на служебни документи, банкова карта и ключове, 365 дни в годината.

  • Уникални покрития за българския пазар дори и при кражба на служебен мобилен телефон или таблет

  • Атрактивна цена - само срещу 19 лева на годишна база за първата карта и 15 лева за всяка допълнително застрахована банкова карта

  • Възстановяване на разходите за подмяна на Вашите служебни документи и ключове в случай на загуба или кражба

  • Възможност за допълнително застраховане на втори картодържател или сътитуляр по сметка при по-ниска застрахователна премия.
За кого е предназначена застраховка Комфорт Бизнес?
 
Всяко юридическо лице или клиент – свободна професия под формата на юридическо лице, което притежава банкова бизнес карта издадена от Експресбанк може да бъде застрахован при условията на застрахователния продукт Комфорт Бизнес.
 
Какво представлява Комфорт Бизнес?
 
Застраховка Комфорт защитава Вашата бизнес банкова карта от неправомерно теглене на пари в брой или плащане, в случай на нейната загуба или кражба.
Също така, Комфорт Бизнес Ви предоставя допълнително покритие
на служебните Ви мобилен телефон, ключове и документи.


Застрахователно събитие Застрахователен лимит в лева*
Кражба или загуба на бизнес банкова карта Възстановяване на разходи по неоторизирани картови плащания  и тегления от АТМ/ПО и разходи по блокиране и реактивиране на картата
Кражба на пари в бройдо 48 часа след тегленето Възстановяване на откраднатата сума
Кражба или загуба на служебни документи с бизнес банкова карта Възстановяване на разходи по подмяна на служебни документи
Кражба или загуба на ключове с картата Възстановяване на разходи по подмяна ключове и брави от Вашия офис, служебна кола или бизнес сейф в банката.
Кражба на служебен мобилен телефон/таблет Възстановяване на разходи за служебен мобилен телефон/таблет и неоторизирани обаждания, направени 48 часа след кражбата на телефона/таблета
 
Застраховка Комфорт Бизнес Ви дава възможност да защите всеки вид бизнес банкова карта на Експресбанк със следните уникални за страната покрития:
  • пари в брой
  • служебен мобилен телефон
  • служебни ключове
  • служебни документи