експресбанк Моля изчакайте

ОНЛАЙН ИСКАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ - Попитайте за вашите индивидуални условия по потребителски кредити Експресо сега!

Лични данни:

Данни за контакт:

Параметри на кредита:

Семейно положение:

Трудов стаж:

Нетен осигурителен доход ?:

Възможност за превод на работна заплата? ?:

Месечни разходи по кредитни задължения ?:

Клиент ли сте на Експресбанк?:

Декларация:

  1. С настоящото декларирам, че информацията, която съм дал е точна и вярна. Запознат съм и потвърждавам, че прочетох и разбрах записаното в документа „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КРЕДИТНИ ПРОВЕРКИ ПО ОНЛАЙН ИСКАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ”. Потвърждавам, че съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани от "Експресбанк" АД по описания в документа начин и за целите посочени в него, а именно за преценка на моята кредитоспособност и да не бъдат използвани за директен маркетинг.

Съгласие:

  1. *Запознат съм и потвърждавам, че съм съгласен с „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КРЕДИТНИ ПРОВЕРКИ ПО ОНЛАЙН ИСКАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ”

Можете да се свържете с мен:

Код за проверка: