експресбанк Моля изчакайте

ПОСОКА - Комбинирано предложение за търговци

Ползвайте ПОС терминал без наем и овърдрафт без обезпечение!

ПОЛЗВАЙТЕ ПОС ТЕРМИНАЛ БЕЗ НАЕМ И ОВЪРДРАФТ БЕЗ ОБЕЗПЕЧЕНИЕ!

Ново предложение от Експресбанк за всички търговци, които използват активно или искат да въведат ПОС устройства в своята дейност.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОМБИНИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСОКА?

Това е гъвкава възможност за покриване на Вашите нужди от оборотни средства чрез ОВЪРДРАФТ без обезпечение в комбинация с ПОС терминал за международни и местни дебитни и кредитни карти.

КОМБИНИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСОКА ВИ ПРЕДЛАГА:

  • Без обезпечение - единствено с ангажимент собствениците на юридическото лице да встъпят като съдлъжници

  • Облекчена процедура за разрешаване и ежегодно преразглеждане на овърдрафта

  • Без месечен наем за ПОС устройство и с преференциални такси за транзакции

  • Овърдрафт в размер до 1/3 от средния месечен оборот по сметки в Експресбанк (минимален размер 1 000 лева, максимален размер 20 000 лева)
 
X
X
X
X
X
X
X
X

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ КОМБИНИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСОКА?

Всяко предприятие, регистрирано в България с приходи от продажби до
3 000 000 лева, което отговаря на следните условия:

 • Собствениците са български граждани
 • Предприятието осъществява търговска дейност не по-малко от 24 месеца
 • Предприятието и неговите свързани лица имат добра кредитна история и нямат наложени запори по сметки