експресбанк Моля изчакайте

Кредит за земеделски производители -
Кредит  Партньор Агра

Експресбанк е традиционен партньор на българските земеделски стопани и предоставя преференциални условия по кредитните продукти за сектора. 

Ние подкрепяме нашите клиенти в пълния цикъл на тяхната дейност на атрактивни нива, като съобразяваме финансирането със сезонния цикъл и специфичния характер на производството.Възползвайте се от преференциални условия по кредит за земеделски производители АГРА:

 • от 4.99% лихва за кредити в лева
 • 0.49% преференциална такса управление за  кредити срещу субсидии от ДФЗ за обработваема площ
 • кредити в размер до 350 000 лв.


Възползвайте се от Кредит Партньор АГРА до 350 000 лв. и нашите гъвкави схеми за финансиране на земеделската дейност:

 • Овърдрафти или кредитни линии за оборотно финансиране, обезпечени със субсидии от Държавен Фонд „Земеделие” за обработваема площ до 95% от очакваните субсидии
  ( Наличието на удостоверение за обработваеми площи не е задължително условие за одобрение на финансирането)
   
 • Кредитни линии за покупка на земеделска земя
   
 • Финансиране на инвестиционни проекти за покупка на земеделска техника и машини, изграждане и покупка на зърнобази и складови помещения, както и проекти, съфинансирани по европейските програми
   

Нашите предложения са предназначени за физически или юридически лица, регистрирани като земеделски производители.

Допустими обезпечения:

 • Залог на вземания по схеми и мерки за директни плащания от ДФ „Земеделие“
 • Залог на земеделска техника
 • Залог на складови записи и/или готова продукция
 • Ипотека върху недвижим имот


Ние имаме готовност и възможности да обсъдим с Вас конкретен проект и да отговорим на нуждите на Вашия бизнес.