експресбанк Моля изчакайте

Инвестиционни кредити

 
Експресбанк предлага кредити за придобиване на дълготрайни активи:

  • закупуване на машини и оборудване, лекотоварни и тежкотоварни транспортни средства

  • придобиване на недвижимо имущество

  • строителство на сгради, реконструкция и разширяване на съществуващи обекти

  • закупуване на предприятия, покупка на дялове и акции
 
Срокът на инвестиционните кредити може да достигне 10 години.