експресбанк Моля изчакайте

ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ С ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ

Попитайте за вашата 
индивидуална оферта за жилищен кредит сега!


С жилищния кредит вие имате възможност:

 • да закупите, да ренмонтирате или да построите ново жилище
 • да рефинансирате съществуващ жилищен кредит от друга банка

Предимства по жилищни кредити от Експресбанк:

 • Валута на кредита - Лева или Евро
 • Възможност за фиксирана лихва за първите 10 години
 • Срок на изплащане -  до 30 години
 • Без такса при предсрочно погасяване след първите 12 месеца
 • Възможност за рефинансиране на кредити от други банки без такса одобрение
 • Възможност за:
       - промоционален лихвен период с по-ниска лихва за първите 2 години
       - фиксирана лихва за първите 10 години
       - ползване на гратисен период
       - равни или намаляващи погасителни вноски 

 

За какво можете да ползвате жилищния кредит:

 • Покупка на недвижим имот за жилищни нужди
 • Рефинансиране на жилищен кредит от друга банка 
 • Комбинация от кредит за покупка на недвижим имот за жилищни нужди и извършване на ремонтните и довършителни работи по за
 • Покупка на общинско/ведомствено жилище
 • Възможност за финансиране на строителство на недвижим имот

Полезна информация

Изчислете вашата месечна вноска

Тарифа

Условия

 • Ипотека на недвижимия имот
 • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитополучателя
 • Застраховка на ипотекирания в полза на Банката имот
 • Превод на целия размер на работната заплата / на част от работната заплата в размер на 110 % от вноската по кредита / без превод на работна заплата.

Образци на договори, вкл. Общи условия 

Лихвена политика