експресбанк Моля изчакайте

Доверително управление на активи

 
Детайлна информация за услугите предлагани от Amundi Asset Management могат да бъдат намерени на адрес: AMUNDI FUNDS

*АМУНДИ е създаден на 1-ви Януари 2010г., обединявайки дългогодишния опит в управлениетона активи на две големи международни банкови групи: Credit Agricole (75%) и Експресбанк (25%). Днес, AМУНДИ е един от най-значимите световни лидери в управлението на активи, с € 689.5 милиарда активи под управление *. Това партньорство отразява общата им визия за управление на активи, отговаряща на настоящите предизвикателства и позволява да Ви служат по-ефективно.
За повече информация, моля обърнете се към вашият търговски агент или отдел Финансови пазари:
+359 02 937 0 558