експресбанк Моля изчакайте

Книжа с фиксиран доход

Отдел Финансови Пазари активно оценява и управлява риска, търгува с ценни книжа и може да Ви предложи иновативни решения в унисон на един бързо движещ се и постоянно променящ се пазар. 


Книжа с фиксирана доходност

Отдел Финансови Пазари активно оценява и управлява риска, търгува с ценни книжа и може да Ви предложи иновативни решения в унисон на един бързо движещ се и постоянно променящ се пазар.

От оценка на дългови книжа, до подпомагане във взимане на решения за управление на портфейли, нашите професионалисти могат да бъдат от полза както на институционални клиенти, така и на активно занимаващите се с търговия и продажби на книжа с фиксиран доход.

Нашите експерти осигуряват глобална оценка на широк спектър от дългови книжа, деривати върху книжа и свързани с тях инструменти, като по този начин помагат за минимизирането на инвестиционния риск,  изцяло в полза на клиента. Част от книжата с които търгуваме са:

  • държавни ценни книжа
  • наднационални ценни книжа (supranational bonds)
  • огледални сделки (back-to-back deals)