експресбанк Моля изчакайте

Валутна Търговия

Експресбанк  е маркет-мейкър на на местния междубанков пазар и е един от най-важните участници по отношение на търгуваните обеми.

  • Спот сделки – Сделки на международния валутен пазар с доставка два работни дни, при възможно най-добрите котировки, за чуждестранни валути срещу лева и кросове на най-търгуваните световни валутни двойки. Валутни сделки с вальор с днешна дата могат да се договарят през BankOn Web Pro -
    FX module или по телефон. 

  • Форуърд – Сделки на международния валутен пазар с доставка на виждане, с вальор над два работни дни при възможно най-добрите котировки, за чуждестранни валути срещу лева и кросове на най-търгуваните световни валутни двойки. 

  • Валутен суап – Две сделки на международния валутен пазар сключени едновременно в срещуположни посоки с доставка на различни дати. Използвани особено често за управление на ликвидността.    

  • Научете повече за Американски валутен форуърд 
  • Научете повече за валутните опции 


За повече информация моля обърнете се към вашият търговски агент или отдел Финансови Пазари на телефон:

+359 2 9370 555 / 563 / 573 / 574

+359 2 97 66 232 / 233 / 234 / 231

 

Стандартните обменни курсове на банката са изложени в клоновата мрежа и се променят в съответствие с пазарните движения на международния валутен пазар през деня. Експресбанк предлага договаряне на преференциални обменни курсове за суми с равностойност над 10 000 лв, при обмяна по сметка.

За повече информация моля обърнете се към вашият търговски агент или  отдел Финансови Пазари на телефон:

+359 2 93 70 555 /573 /563 /577

Общи условия

 

BankOn Web

BankOn Web е система за интернет банкиране, чрез която можете да управлявате своите сметки навсякъде по света, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, независимо дали сте на път, или в офиса.

Вижте още

Международни преводи

Международните преводи са сигурен начин да изпратите или получите пари чрез системата SWIFT.

Вижте още

Архив Валутни курсове