експресбанк Моля изчакайте

За връзка с отдел Финансови пазари

+359 2 9370 555 / 563 / 573 / 574

+359 2 97 66 232 / 233 / 234 / 231

Никола Кирилов - Ръководител Търговия и Продажби валутни инструменти 
+359 2 937 0574/0552
+359 2 97 66 231

Живко Стоянов  - Валутни Продажби 
+359 2 937 0563 
+359 2 97 66 234                                                       

Нелиян Недялков
- Старши Валутен Дилър
+359 2 937 0577

Милена Луканова - Старши Дилър Валутни Продажби                                              +359 2 937 0555       
+359 2 97 66 232                      

Веселин Бекяров – Старши Дилър Валутни Продажби 
+359 2 937 0573
+359 2 97 66 233
Октай Хасанов - Дилър Паричен Пазар 
+359 2 937 0590
 
Код в Ройтерс: SGEB 

{SGEB}- Валутна Спот търг., Валутни Форърди , Валутни Суапи , Междубанкови Депозити, Контакти
{SGEB01}- Български дългови книжа  
{SGEB02}- ДЦК, ЗУНКОВЕ   
{SGEB03}- Български евробондове 
{SGEB04}-

Код в Блумбърг: SGEB (GO)