експресбанк Моля изчакайте
Депозити
Експресбанк предлага депозити в местна и чужда валута (EUR, USD, CHF или GBP) с предварително определен срок и висока доходност
  • Овърнайт депозит
 
Депозит с фиксиран срок от един работен ден, позволяващ да инвестирате свободните си средства безрисково и по-ефективно, отколкото ако ги държите по разплащателната сметка.
 
Продуктът осигурява максимум ликвидност – средствата се прехвърлят по депозитната сметка в края на календарния ден и се превеждат обратно по разплащателна сметка заедно с начислената лихва на следващия календарен ден.
 
  • Темпо капитал
 
Свръхкраткосрочни депозити с минимален срок от 2 дни и еднодневно предизвестие, което позволява оптимално управление на ликвидността на разплащателната ви сметка при по-висока доходност.
 
  • Оптима капитал
 
Краткосрочни и средносрочни депозити с фиксирана лихва, платима на падежа по разплащателна сметка с възможност за капитализиране на лихвата на падежа. 
 
Възможни срокове – 1, 3, 6, 12 и 24 месеца.
 
  • Максима Капитал
 
Дългосрочен депозит с предплатена месечна лихва по разплащателна сметка и основно предимство висок лихвен доход и гъвкавост. 
 
Възможни срокове – 3 и 5 години.

За контакти:

+359 2 937 0495
 
+359 2 937 0494