експресбанк Моля изчакайте

Разплащания

Преводи в страната

Банковият превод в страната е начин за прехвърляне на средства между сметки открити в български банки.

Вижте още

Международни преводи

С международен банков превод превеждате суми от една банкова сметка в друга, когато сметката на получателя на средствата е открита в чужбина.

Вижте още

Периодични преводи

С Нареждане за периодичен превод, наредждате регулярно разплащане на всички ваши бъдещи плащания с повтаряем характер, постоянна сума и фиксирана дата на изпълнение.

Вижте още

Преводи в екзотични валути

Експресбанк предлага възможност за нареждане на валутни преводи към други банки във валути, в които банката няма открити Ностро сметки като SGD, MAD, AED, KWD, ZAR, QAR и още над 100 валути*.

Вижте още

Пейрол продукти и услуги за служители

Експресбанк ви предлага удобен начин за организация на обслужването на заплатите на служителите от вашата компания чрез сключване на Договор за изплащане на заплати по картови сметки.

Вижте още