експресбанк Моля изчакайте

Банкови сметки за фирми

Набирателна сметка

Набирателната сметка е сметка за фирми в процес на учредяване в случаите, когато е необходимо да се набират средства за уставен капитaл на новоучредено дружество.

Вижте още

Разплащателна сметка

Разплащателната сметка е фирмена сметка, която ви осигурява достъп до пълната гама от банкови продукти и услуги, специално разработени да посрещнат всички ваши потребности и изисквания.

Вижте още