експресбанк Моля изчакайте

Полезни бланки и формуляри

  • Платежно нареждане (валутен превод)
  • Изтегли бланка
  • Платежно нареждане за кредитен превод на Експресбанк 

Изтегли бланка


Преводно нареждане за кредитен превод към бюджета

Изтегли бланка

Бюджетно платежно нареждано SEBRA


Нареждане периодичен превод

Плащане по директен дебит

Съгласие за директен дебит
Декларация за презграничен превод или плащане на трета страна в размер на 30 000 лв. или повече  
Декларация за произход на средствата