експресбанк Моля изчакайте

Кредити и финансиране за бизнесa

Бизнес кредит Партньор

Вие имате предприятие с годишни продажби под 2 милиона лева и искате да разширите бизнеса си? Можете да разчитате на точното финансово решение от Експресбанк- Кредит Партньор

Вижте още

Кредит Партньор Агра

Преференциални условия по кредитните продукти за земеделския сектор.

Вижте още

Банкови гаранции

Банковата гаранция е неотменяемо задьлжение на банка да плати определена сума в случай на неизпьлнение на задьлжения, поети от трета страна или при настъпване на някакъв риск.

Вижте още

Кредит Експерт

Програма Експерт е специално разработено решение в подкрепа на лицата, упражняващи свободни професии и конкретно за нуждите на медицинската практика.

Вижте още