експресбанк Моля изчакайте

Възможности за инвестиции и управление на 
ликвидността

 

X

Експресбанк предлага депозити в местна и чужда валута (EUR, USD, CHF или GBP) с предварително определен срок и висока доходност.

Оптима Капитал

Срочните депозитиОптима Капитал са подходящи за всяка фирма, която разполага със свободни средства за период по-дълъг от един месец.

Вижте още

Книжа с фиксиран доход

Отдел Финансови Пазари активно оценява и управлява риска, търгува с ценни книжа и може да Ви предложи иновативни решения в унисон на един бързо движещ се и постоянно променящ се пазар.

Вижте още