експресбанк Моля изчакайте
Edit text ...

Валутна Търговия

Експресбанк е маркет-мейкър на на местния междубанков пазар и е един от най-важните участници по отношение на търгуваните обеми.

Вижте още

Книжа с фиксиран доход

Отдел Финансови Пазари активно оценява и управлява риска, търгува с ценни книжа и може да Ви предложи иновативни решения в унисон на един бързо движещ се и постоянно променящ се пазар.

Вижте още

Решения за управление на риска

С нарастващата пазарна несигурност в наши дни все по-важно значение придобива ефективното и успешно управление на риска, което предопределя и добрите финансови резултати на клиента.

Вижте още

Депозити

Експресбанк предлага депозити в местна и чужда валута (EUR, USD, CHF или GBP) с предварително определен срок и висока доходност

Вижте още