експресбанк Моля изчакайте

Пакети за ежедневно банкиране ALL IN

С цел да улесни Вашите ежедневни бизнес операции, Експресбанк създаде 4 Бизнес Пакета - Economy, Professional, Expert, Corporate.

Вижте още

Пакети за свободни професии - АLL IN Practice

С една обща месечна такса, Вие можете удобно и лесно да управлявате Вашите бизнес нужди като ползвате всички най-необходими продукти и услуги за ежедневно банкиране на преференциална цена.

Вижте още

ПОС терминал

С ПОС терминал имате възможност да приемате картови разплащания с всички местни и международни карти да осигурите удобство за вашите клиентите.

Вижте още

ПОСОКА - Комбинирано предложение за търговци

Гъвкава възможност за покриване на Вашите нужди от оборотни средства чрез ОВЪРДРАФТ без обезпечение в комбинация с ПОС терминал за дебитни и кредитни карти.

Вижте още

MasterCard Бизнес

MasterCard Бизнес се издава към фирмена разплащателна сметка в лева, евро или щатски долари в зависимост от вашите нужди.

Вижте още

Карта Visa Business

Visa се издава към фирмена разплащателна сметка в зависимост от вашите нужди. Независимо от мястото на ползване на картата, плащанията се събират във валутата, в която е открита фирмената сметка.

Вижте още

Разплащателна сметка

Разплащателната сметка е фирмена сметка, която ви осигурява достъп до пълната гама от банкови продукти и услуги, специално разработени да посрещнат всички ваши потребности и изисквания.

Вижте още

Набирателна сметка

Набирателната сметка е сметка за фирми в процес на учредяване в случаите, когато е необходимо да се набират средства за уставен капитaл на новоучредено дружество.

Вижте още