експресбанк Моля изчакайте

За Експресбанк


На 15 януари 2019 г. „Банка ДСК“ ЕАД, българското дъщерно дружество на „Банка ОТП“, финализира сделката за придобиване на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД и нейните дъщерни дружества в България. До пълното приключване на интеграционния процес, който се планира да продължи до 2020 г., двете институции ще продължат да извършват своята оперативна дейност като две независими банки на един собственик. Дотогава „Сосиете Женерал Експресбанк“ ще извършва дейността си под името и с търговската марка „Експресбанк“. Имената на дъщерните дружества също са сменени, както следва: „Сожелиз България“ вече е „ОТП Лизинг“, „Застрахователно дружество Сожелайф България“ е „Експрес Животозастраховане“, а „Сосиете Женерал Факторинг“ – „Експрес Факторинг“.

 

Обединението на двете банки ще бележи създаването на най-голямата и силна банкова институция на българския пазар, която ще предлага пълен спектър от модерни финансови продукти и услуги. След приключване на процеса  на интеграция,  новата банкова организация ще бъде първа по брой офиси, размер на депозитите и размер на кредитния портфейл в България и ще се доближи до челната позиция по размер на активите.

 

„Банка ДСК“ е собственост на „ОТП Банк Унгария“ – банката-майка на „Група ОТП“, която е най-големият доставчик на финансови услуги в Унгария и регионален лидер на пазара в Централна и Югоизточна Европа. „Група ОТП“ предлага висококачествени финансови решения на повече от 18 милиона клиента в девет страни, използвайки своята клонова мрежа от близо 1 500 офиса, мащабна ATM мрежа и иновативни дигитални канали. Банка ОТП присъства в България от 2003 г., като финансовите й резултати през годините утвърждават устойчивото й развитие.

 

Традиционен лидер в банкирането на дребно, Банка ДСК заема водещи позиции и в останалите клиентски сегменти. Тя се отличава като банката с най-голям брой клиенти и е лидер по доверие сред потребителите на финансови услуги. Като модерна компания с дългосрочна стратегия за развитие и мащабна дигитална трансформация, банката инвестира в развитието на иновативни офиси, модерни продукти и високотехнологични решения за нуждите на своите клиенти. През 2017 г. Банка ДСК става първата банка в Югоизточна Европа, която въвежда изкуствен интелект в процеса на обслужване на клиентите във високотехнологичните си офиси чрез хуманоиден робот за консултации. Банката се радва на високо доверие от страна на студентите – тя е най-желаният работодател сред банковите институции в страната (според проучването Graduate Survey 2018, ToTheTop Agency).

 

От своя страна, Експресбанк е с над 20-годишна история в България и е сред седемте най-големи финансови институции в страната. Банката е известна с широкия спектър от предлагани продукти и услуги (както в банкирането на дребно, така и корпоративния сегмент), които се отличават с гъвкавост, високо качество, иновативност и изгодни ценови условия. През годините ключови институции като Министерство на финансите в България и Euromoney (чрез класациите си за лидерство при валутните сделки и управление на паричните потоци) са отличавали многократно банката за нейните постижения. Като част от „Група ОТП“, целта на Експресбанк е да предлага на своите клиенти още по-голямо разнообразие от първокласни услуги.