експресбанк Моля изчакайте
Рейтинги
Присъдените кредитни рейтинги на Експресбанк са следните:
 
 Фич кредитен рейтинг  
 Краткосрочен рейтинг
B
 Дългосрочен рейтинг
BB
 
Това оценяване е гаранция за професионалната ангажираност на екипа ни,
качеството на международната ни система и отличното управление на риска.
www.fitchratings.com