експресбанк Моля изчакайте

Как да изтеглите Trusteer Rapport на компютър с Internet Explorer

 

1. Изскачащ прозорец ще Ви подкани да направите една от следните операции: run, или save the file. Изберете "Run", а след това "OK".


2. Ще се появи предупреждение за сигурността, питащо Ви дали искате да стартирате инсталирането. Изберете "Run".

3. Ще се появи следният диалогов прозорец, молещ Ви да разрешите всички програми на Rapport Setup или Rapport Service programs. Изберете "OK".


4. Ще се появи първият прозорец, част от процеса на инсталация на Rapport, молещ да изберете "Continue", за да продължите процеса на новата версия на програмата. Общите условия са достъпни са Вас по-долу. Сложете отметка в квадратчето до „I've read and agreed with Trusteer End User License Agreement”, за да потвърдите, че сте прочели и сте съгласни с условията. Изберете „Install”, за да започне процесът на инсталиране.


5. Процесът по инсталиране ще започне, като ще отнеме няколко минути. Когато приключи, ще се появи бутон, който трябва да натиснете - "Finish".

Сега вече разполагате с най-актуалната версия на TrusteerRapport, инсталирана на Вашия компютър.

Как да изтеглите Trusteer Rapport на компютър, използващ Mozilla Firefox

1. Изскачащ прозорец ще Ви подкани да запазите файла. Изберете " Save File ".

2. Ще се появи прозорец, показващ процеса на изтегляне. Щом процесът приключи – кликнете върху файла.


3. Ще се появи предупреждение за сигурността, питащо Ви дали искате да стартирате инсталирането. Изберете "Run".4. Ще се появи следният диалогов прозорец, молещ Ви да разрешите всички програми на RapportSetup или RapportService programs. Изберете "OK".


5. Ще се появи първият прозорец, част от процеса на инсталация на Rapport, молещ да изберете "Continue", за да продължите процеса на новата версия на програмата. Общите условия са достъпни са Вас по-долу. Сложете отметка в квадратчето до „I've read and agreed with Trusteer End User License Agreement”, за да потвърдите, че сте прочели и сте съгласни с условията. Изберете „Install”, за да започне процесът на инсталиране.6. Процесът по инсталиране ще започне, като ще отнеме няколко минути. Когато приключи, ще се появи бутон, който трябва да натиснете - "Finish".

Сега вече разполагате с най-актуалната версия на TrusteerRapport, инсталирана на Вашия компютър.

Как да изтеглите Trusteer Rapport на компютър, използващ Google Chrome

 

1. Google Chrome ще започне процеса по изтеглят, показвайки докъде е стигнало изтеглянето. Щом процесът приключи, изберете файла.2. Ще се появи предупреждение за сигурността, питащо Ви дали искате да стартирате инсталирането. Изберете "Run".


3. Ще се появи следният диалогов прозорец, молещ Ви да разрешите всички програми на RapportSetup или RapportService programs. Изберете "OK".4. Ще се появи първият прозорец, част от процеса на инсталация на Rapport, молещ да изберете "Continue", за да продължите процеса на новата версия на програмата. Общите условия са достъпни са Вас по-долу. Сложете отметка в квадратчето до „I've read and agreed with Trusteer End User License Agreement”, за да потвърдите, че сте прочели и сте съгласни с условията. Изберете „Install”, за да започне процесът на инсталиране.


5. Процесът по инсталиране ще започне, като ще отнеме няколко минути. Когато приключи, ще се появи бутон, който трябва да натиснете - "Finish".Сега вече разполагате с най-актуалната версия на Trusteer Rapport, инсталирана на Вашия компютър.