експресбанк Моля изчакайте

Спестовна сметка

Начин на спестяване, който Ви дава възможност да получавате по-висока лихва за Вашите свободни средства, като в същото време имате неограничен достъп до тях.

Спестовната сметка Ви дава възможност да теглите и внасяте суми в брой, да нареждате и получавате преводи от страната и чужбина и същевременно да получавате по-висока лихва, отколкото по разплащателна сметка.

Освен на гише в банката, имате достъп до Вашата спестовна сметка и през Интернет банкиране - BankOnWeb.

По Ваше желание имате възможност да спестявате автоматично:

  • С превод на определена сума на фиксирана от вас дата от разплащателна сметка, открита в Банката - няма ограничения за размера на месечната вноска - можете да промените сумата, когато пожелаете.

  • С автоматични преводи над определен остатък - ако не сте сигурни какви средства ще заделяте, можете да изберете определена сума, която да остава по разплащателната Ви сметка. Свободните средства над тази наличност директно ще бъдат превеждани по Вашата спестовна сметка.

    Актуални лихвени нива

Открийте спестовна сметка във всеки офис на Експресбанк:

Посетете най-близкия до вас банков офис