експресбанк Моля изчакайте
EN

Самоспестовна сметка

Сметка с нарастващ лихвен процент в зависимост от сумата, до която имате свободен достъп във всеки един момент без да губите доходност.

Самоспестовна сметка

 

Изберете най-подходящия за Вас начин за спестяване: 

 

 •  автоматичен превод на точна сума на фиксирана от Вас дата от Вашата разплащателна сметка в Банката - минимум 20 валутни единици

  или                        
         
 • автоматичен превод над определен остатък – предварително задавате сума, която винаги да остава по разплащателната Ви сметка, а средствата над нея се превеждат директно по Вашата САМОСПЕСТОВНА сметка.

  Спестявайте удобно и гъвкаво!

 

Имате възможност да довнасяте средства и да разполагате с парите си по всяко време без никакви ограничения:

 • В брой

 • Чрез еднократен превод в банката или като използвате нашето Интернет Банкиране BankOn Web. Преводите между Ваши сметки в Експресбанк са напълно безплатни.

 
Възползвайте се от НАРАСТВАЩА ЛИХВА!

Актуални лихвени нива

 

Документ с информация за таксите


Годишният лихвен процент, прилаган към Самоспестовната сметка, е променлива величина, която зависи от промените в лихвената политика на Банката.

Започнете да спестявате лесно още днес!

За да откриете Самоспестовна сметка е необходимо:
1. Да имате разплащателна сметка в Експребанк

2. Да се абонирате за автоматичен превод, чрез който да захранвате своята Самопестовна сметка

Характеристики:

 • Вид валута – лева, евро или щатски долари
 • Минимален размер за откриване – 30 валутни единици. Ако наличността по сметката падне под този минимум, сумата няма да бъде олихвявана
 • Минимален размер на сумата за автоматично довнасяне – 20 валутни единици
 • Максимален размер на сумата за автоматично довнасяне – 50% от месечните приходи, които получавате по разплащателната си сметка
 • Срок - Самоспестовна сметка е безсрочна 
 • Такси и комисионни - съгласно актуалната тарифа на Банката.

 Открийте своята САМОСПЕСТОВНА сметка в офис на  Експресбанк!

Посетете най-близкия до вас банков офис


 

Спестовна сметка Нови Хоризонти

Нови Хоризонти е начин на спестяване, който ви дава възможност да имате висока доходност за вашите свободни средства, като в същото време имате неограничен достъп до тях.

Вижте още

Спестовна сметка

Начин на спестяване, който ви дава възможност да получавате по-висока лихва за вашите свободни средства, като в същото време имате неограничен достъп до тях.

Вижте още

Детски влог

Влог, който ви дaва възможност да спестявате за вашите деца.

Вижте още