експресбанк Моля изчакайте
Детски влог
Влог, който Ви дaва възможност да спестявате за Вашите деца.

 Основни предимства:

  • Преференциален лихвен процент

  • Минималната сума за откриване на детски влог е само 30 лв. или 15 евро/щатски долара.

  • Във всеки момент можете да внасяте суми по влога, като Експресбанк Ви предлага следните възможности:

 
  - Превод на определена сума на фиксирана от Вас дата от разплащателна сметка, открита в Банката - няма ограничения за размера на месечната вноска - можете да спестявате регулярно в зависимост от Вашите финансови възможности, както и да намалите или увеличите сумата при промяна в доходите ви.

- Ако не сте сигурни какви средства можете да заделяте, Ви препоръчваме опцията за автоматични преводи над определен остатък. Вие избирате каква наличност да остане по разплащателната ви сметка, а свободните средства, които я надвишават, директно ще бъдат преведени по детския влог.

 

- Касови вноски в офисите на Банката

- Чрез еднократен превод от друга сметка

Лихвени нива
Разгледайте актуални лихвени нива в лихвения бюлетин на Банката

*Годишният лихвен процент, прилаган към детски влог, е променлива величина, която зависи от промените в лихвената политика на Банката.

За кого е предназначен Детският спестовен влог?
 
Детският спестовен влог може да бъде открит на името на дете под 14 години от негов родител или настойник, а за младежи между 14 и 18 години заявлението трябва да бъде подписано и от родителя, и от титуляра.

Разпореждането със средства от влога се извършва с разрешение от районния съд от законния представител за малолетни /до 14-годишна възраст/, а за за непълнолетни /от 14 до 18-годишна възраст/ - от  титуляра, заедно с родител или попечител.

  • Вид валута - лева, евро, щатски долари, британски лири.
  • Минималната сума за откриване на детски влог - 30 лв. или 15 евро/щатски долара 
  • Такси и комисионни- съгласно актуалната тарифа на Банката.

    Необходими документи за откриване - акт за раждане на детето.
 

Открийте детски влог във всеки офис на Експресбанк!

Посетете най-близкия до вас банков офис

 

Спестовна сметка

Начин на спестяване, който ви дава възможност да получавате по-висока лихва за вашите свободни средства, като в същото време имате неограничен достъп до тях.

Вижте още

Стандартен депозит Гарант

Депозит, който ви помага да оптимизирате вашите дългосрочни и краткосрочни проекти като ви осигурява гарантирана висока лихва.

Вижте още

Депозит Прогрес

Депозит, съчетаващ гъвкав срок, нарастващ лихвен процент и възможност за довнасяне на суми.

Вижте още