експресбанк Моля изчакайте

Защитете своята организация

Вируси, спам, фишинг, хакери, кражби и измами с кредитни карти – това са само някои от проблемите със сигурността, пред които е изправен бизнесът днес. За да научите как можете да засилите сигурността си и да защитите Вашия бизнес от финансови загуби, следвайте линковете по-долу.

Оценка на риска

 

Правите оценка на риска на Вашата компютърна среда периодично. Бизнес потребителите на онлайн банкиране следва да извършват периодична оценка на риска и оценка на контрола на своята компютърна мрежова среда. Това трябва да се прави минимум веднъж годишно.

  • Направете списък на начините, по които фирмата събира, използва и съхранява клиентска и бизнес информация. Документирайте как служителите получават достъп до клиентска и бизнес информация, включително дистанционно.

  • Установете по какъв начин информацията може да бъде изложена на риск, открадната или използвана. Включете оценка на риска за клиентска информация, както и за поверителна бизнес информация, включително интелектуален капитал.

  • Документирайте начините за контрол, въведени за защита на Вашата компютърна и мрежова среда.

  • Определете необходимите допълнителни средства за контрол. За всяко от тях проверете дали представлява одобрен проект и ако е така – кога ще бъде реализиран; ако не е одобрен – какво е неговото състояние.

  • Отбележете евентуални „инциденти, свързани със сигурността”, които са станали след последната оценка на риска. Изяснете какво се е случило, какво е било въздействието, в кои от съществуващите средства за контрол е имало пробив – ако е имало такъв, и/или какви средства за контрол да бъдат въведени, за да се избегнат такива събития в бъдеще.

Образовайте своите служители
Колкото и да е защитена Вашата техническа среда, едно погрешно кликване с мишката от даден потребител може да изложи на сериозна опасност Вашия бизнес. Вашите служители могат да бъдат най-силното или най-слабото звено в плана Ви за сигурност. Следвайте нашите полезни съвети, за да помогнете на служителите си да станат Ваши най-силни съюзници по отношение на сигурността.
Можете да инсталирате защитни стени на всеки компютър, да актуализирате софтуера си и да създадете резервни копия на Вашите данни, но ако служителите Ви не следват добри практики за сигурност, бизнесът Ви ще е уязвим за широк кръг опасности. Помогнете на служителите да разберат защо имате политика за сигурност и защо те трябва да я приемат сериозно. Сигурността на Вашия бизнес е в техните ръце.


Защитете Вашите системи

Ако направите сигурността свой приоритет, това може да Ви помогне да избегнете принудително бездействие и разстройване на дейността. За да защитите компютрите си от интернет опасности и загуба на данни, следвайте най-добрите практики като например ISO 27001, NIST, NSA и др. Дори да нямате ресурсите на голям бизнес със специален IT отдел, компанията Ви е изложена на такива опасности. Следването на добри практики във връзка със сигурността може да намали рисковете и да сведе до минимум бъдещи щети.

Разговаряйте с Вашите клиенти

Вашата политика за поверителност засяга всички. Уведомете клиентите си как да защитят данните си. Изграждането на взаимно доверие с Вашите клиенти е полезно за бизнеса Ви. В действителност едно неотдавнашно проучване показа, че повечето потребители биха препоръчали даден бизнес ,ако са уверени, че той прилага своята политика за сигурност и защита на личните данни. Вашите клиенти желаят да знаят как ще се използва и как ще бъде защитена личната им информация. Ваша отговорност е да ги уведомите за това.

Съобщавайте за злоупотреби

Следвайте тези важни стъпки, за да спомогнете за ограничаване на щетите и разстройването на Вашия бизнес. Жизненоважно е да имате подходящ план за справяне с инциденти, свързани със сигурността, така че да можете да предприемете незабавни стъпки за ограничаване на щетите и разстройването на дейността Ви, и съответно да уведомите засегнатите страни. Част от плана Ви би трябвало да включва създаване на резервни копия на важни файлове и програми. Това ще Ви спести време и пари и ще Ви позволи да не прекъсвате работа докато решите проблема.