експресбанк Моля изчакайте

Защитете мобилното си устройство

Все по-широкото използване на смартфони и разработването на повече банкови услуги за такива устройства водят до възникването на нови рискове за сигурността. Смартфоните на практика са миникомпютри, които могат да се използват също и за телефонни обаждания. Затова мерките за сигурност, които се отнасят за персонални компютри (виж по-горе), са валидни и за смартфоните.

Смартфоните обаче изискват и допълнителни защитни мерки:

  • Защитете Вашия телефон с (нетривиална) парола и задайте автоматично заключване на екрана когато не се използва.

  •  Уверете се, че сте инсталирали последните актуализации на операционната система и останалия приложен софтуер на смартфона си.

  • Изтегляйте приложения само от официални магазини за приложения (например Apple Store, Google Play Store). В противен случай рискувате да инсталирате в смартфона си зловредни приложения.

  • Никога не отключвайте операционната система на вашия смартфон (напр. чрез jailbreak, rooting), тъй като това Ви излага на повече рискове.

  • Не съхранявайте в смартфона си поверителни данни в явен вид (некриптирани).

  • Инсталирайте антивирусен софтуер и редовно го актуализирайте.