експресбанк Моля изчакайте

Архив на референтни лихвени проценти и пазарни индекси

1.01.2018-31.03.2018

 Стойности на референтни лихвени проценти за периода 
1.1.2018 - 31.03.2018 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN 
(не по - малко от 0)
 3 МЕС. EURIBOR EUR
(не по - малко от 0)
0.015 0.000
 Стойности на пазарни индекси за периода
1.1.2018 - 31.03.2018 г.
3 МЕС. SOFIBOR BGN  3 МЕС. EURIBOR EUR
0.015 - 0.329

1.04.2018-30.06.2018

 Стойности на референтни лихвени проценти за периода 
1.4.2018 - 30.06.2018 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN 
(не по - малко от 0)
 3 МЕС. EURIBOR EUR
(не по - малко от 0)
0.003 0.000
 Стойности на пазарни индекси за периода
1.4.2018 - 30.06.2018 г.
3 МЕС. SOFIBOR BGN  3 МЕС. EURIBOR EUR
0.003 - 0.328

1.04.2019-30.06.2019

 Стойности на референтни лихвени проценти за периода 
1.4.2019 - 30.06.2019 г. 
в BGN 
(не по - малко от 0)
 в EUR
(не по - малко от 0)
0 0
 Стойности на пазарни индекси/индикатори за периода 
1.4.2019 - 30.06.2019 г. 
Среден лихвен % на срочни депозити в лева с матуритет до 1 мес. в банковата система   3 мес. EURIBOR EUR
0.00 -0.311

 

1.04.2019-30.06.2019

 Стойности на референтни лихвени проценти за периода 
1.4.2019 - 30.06.2019 г. 
в BGN 
(не по - малко от 0)
 в EUR
(не по - малко от 0)
0 0
 Стойности на пазарни индекси/индикатори за периода 
1.4.2019 - 30.06.2019 г. 
Среден лихвен % на срочни депозити в лева с матуритет до 1 мес. в банковата система   3 мес. EURIBOR EUR
0.00 -0.3111.01.2017-31.03.2017

 Стойности на референтни лихвени проценти за периода 
1.1.2017 - 31.03.2017 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN 
(не по - малко от 0)
 3 МЕС. EURIBOR EUR
(не по - малко от 0)
0.120 0.000
 Стойности на пазарни индекси за периода
1.1.2017 - 31.03.2017 г.
3 МЕС. SOFIBOR BGN  3 МЕС. EURIBOR EUR
0.120 - 0.319

1.04.2017-30.06.2017

 Стойности на референтни лихвени проценти за периода 
1.4.2017 - 30.06.2017 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN 
(не по - малко от 0)
 3 МЕС. EURIBOR EUR
(не по - малко от 0)
0.104 0.000
 Стойности на пазарни индекси за периода
1.4.2017 - 30.06.2017 г.
3 МЕС. SOFIBOR BGN  3 МЕС. EURIBOR EUR
0.104 - 0.33

1.07.2017-30.09.2017

 Стойности на референтни лихвени проценти за периода 
1.07.2017 - 30.09.2017 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN 
(не по - малко от 0)
 3 МЕС. EURIBOR EUR
(не по - малко от 0)
0.107 0.000
 Стойности на пазарни индекси за периода
1.07.2017 - 30.09.2017 г.
3 МЕС. SOFIBOR BGN  3 МЕС. EURIBOR EUR
0.107 - 0.331


1.10.2017-31.12.2017

 Стойности на референтни лихвени проценти за периода 
1.10.2017 - 31.12.2017 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN 
(не по - малко от 0)
 3 МЕС. EURIBOR EUR
(не по - малко от 0)
0.083 0.000
 Стойности на пазарни индекси за периода
1.10.2017 - 31.12.2017 г.
3 МЕС. SOFIBOR BGN  3 МЕС. EURIBOR EUR
0.083 - 0.329

1.01.2016-31.03.2016

 Стойности на референтни лихвени проценти за периода
1.1.2016 - 31.03.2016 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN 
(не по - малко от 0)
 3 МЕС. EURIBOR EUR
(не по - малко от 0)
0.433 0.000
 Стойности на пазарни индекси за периода
1.1.2016 - 31.03.2016 г.
3 МЕС. SOFIBOR BGN  3 МЕС. EURIBOR EUR
0.433 - 0.132


1.04.2016-30.06.2016

 Стойности на референтни лихвени проценти за периода
1.04.2016 - 30.06.2016 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN 
(не по - малко от 0)
 3 МЕС. EURIBOR EUR
(не по - малко от 0)
0.143 0.000
 Стойности на пазарни индекси за периода
1.4.2016 - 30.06.2016 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN

 3 МЕС. EURIBOR EUR

0.143 - 0.234

1.07.2016-30.09.2016

 Стойности на референтни лихвени проценти за периода
1.07.2016 - 30.09.2016 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN 
(не по - малко от 0)
 3 МЕС. EURIBOR EUR
(не по - малко от 0)
0.131 0.000
 Стойности на пазарни индекси за периода
1.07.2016 - 30.09.2016 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN

 3 МЕС. EURIBOR EUR

0.131 - 0.282

1.10.2016-31.12.2016

 Стойности на референтни лихвени проценти за периода
1.10.2016 - 31.12.2016 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN 
(не по - малко от 0)
 3 МЕС. EURIBOR EUR
(не по - малко от 0)
0.137 0.000
 Стойности на пазарни индекси за периода
1.10.2016 - 31.12.2016 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN

 3 МЕС. EURIBOR EUR

0.137 - 0.301

1.01.2015-31.03.2015

 Стойности на референтни лихвени проценти за периода
1.1.2015 - 31.03.2015 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN 
(не по - малко от 0)
 3 МЕС. EURIBOR EUR
(не по - малко от 0)
0.660 0.078
 Стойности на пазарни индекси за периода
1.1.2015 - 31.03.2015 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN   3 МЕС. EURIBOR EUR
0.660 0.078


1.04.2015-30.06.2015

 Стойности на референтни лихвени проценти за периода
1.04.2015 - 30.06.2015 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN 
(не по - малко от 0)
 3 МЕС. EURIBOR EUR
(не по - малко от 0)
0.569 0.018
 Стойности на пазарни индекси за периода
1.04.2015 - 30.06.2015 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN   3 МЕС. EURIBOR EUR
0.569 0.018

1.07.2015-30.09.2015

 Стойности на референтни лихвени проценти за периода
1.07.2015 - 30.09.2015 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN 
(не по - малко от 0)
 3 МЕС. EURIBOR EUR
(не по - малко от 0)
0.533 0.000
 Стойности на пазарни индекси за периода
1.07.2015 - 30.09.2015 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN   3 МЕС. EURIBOR EUR
0.533 - 0.016


1.10.2015-31.12.2015

 Стойности на референтни лихвени проценти за периода
1.10.2015 - 31.12.2015 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN 
(не по - малко от 0)
 3 МЕС. EURIBOR EUR
(не по - малко от 0)
0.519 0.000
 Стойности на пазарни индекси за периода
1.10.2015 - 31.10.2015 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN   3 МЕС. EURIBOR EUR
0.519 - 0.041


1.07.2014-30.09.2014

 Стойности на референтни лихвени проценти за периода
1.07.2014 - 30.09.2014 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN 
(не по - малко от 0)
 3 МЕС. EURIBOR EUR
(не по - малко от 0)
0.783 0.207
 Стойности на пазарни индекси за периода
1.07.2014 - 30.09.2014 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN   3 МЕС. EURIBOR EUR
0.783 0.207


1.10.2014-31.12.2014

 Стойности на референтни лихвени проценти за периода
1.10.2014 - 31.12.2014 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN 
(не по - малко от 0)
 3 МЕС. EURIBOR EUR
(не по - малко от 0)
0.697 0.083
 Стойности на пазарни индекси за периода
1.10.2014 - 31.12.2014 г. 
3 МЕС. SOFIBOR BGN   3 МЕС. EURIBOR EUR
0.697 0.083
(не по - малко от 0)