експресбанк Моля изчакайте

Преводи в екзотични валути

Експресбанк предлага възможност за нареждане на валутни преводи към други банки във валути, в които банката няма открити Ностро сметки като SGD, MAD, AED, KWD, ZAR, QAR и още над 100 валути*.

Експресбанк предлага възможност да обработва получени от други банки преводи в AED, BHD, CNY, HKD, HRK, ILS,KWD, MAD, MXN, NZD, QAR, RSD, SAR, SGD, THB, TND, ZAR като същите бъдат заверявани в равностойност на валутата на сметката, която поддържате при Експресбанк.

С въвеждане на новата услуга  Eкспресбанк цели да предостави възможност за получаване, както и нареждане на валутни преводи в различни валути, без допълнителни комисиони за Вас, и без да се налага поддържане на разплащателна сметка в съответната валута.*Поради спецификата на част от валутите, Eкспресбанк си запазва правото да променя списъците с валути по всяко време без предупреждение.

Предимствата за Вас:

  • Освен да нареждате преводи в екзотични валути - над 100 вида - може и да получавате такива в следните валути: AED, BHD, CNY, HKD, HRK, ILS,KWD, MAD, MXN, NZD, QAR, RSD, SAR, SGD, THB, TND, ZAR.

  • Улеснявате контрагентите си, които вече могат да наредят превода в оригинална валута

  • Нямате други допълнителни разноски по превода, освен обявените в Тарифата за съответното вид плащане.

  • Откривайки еврова сметка при Eкспресбанк получавате евровата равностойност на оригинално наредената валута и избягвате допълнително превалутиране

  • За да може да се възползвате от възможността да получавате превод от друга банка в екзотична валута/съответно в евровата му равностойност/, е необходимо изрично да информирате наредителя/контрагента си, че кореспондент  за екзотични валути е  Societe Generalе Paris, France SWIFT/BIC: SOGEFRPP.

*Поради спецификата на част от валутите, Eкспресбанк си запазва правото да променя списъците с валути по всяко време без предупреждение.

Предимствата за Вас:

  • Освен да нареждате преводи в екзотични валути - над 100 вида - може и да получавате такива в следните валути: AED, BHD, CNY, HKD, HRK, ILS,KWD, MAD, MXN, NZD, QAR, RSD, SAR, SGD, THB, TND, ZAR.

  • Улеснявате контрагентите си, които вече могат да наредят превода в оригинална валута

  • Нямате други допълнителни разноски по превода, освен обявените в Тарифата за съответното вид плащане.

  • Откривайки еврова сметка при Експресбанк получавате евровата равностойност на оригинално наредената валута и избягвате допълнително превалутиране

  • За да може да се възползвате от възможността да получавате превод от друга банка в екзотична валута/съответно в евровата му равностойност/, е необходимо изрично да информирате наредителя/контрагента си, че кореспондент на за екзотични валути е  Societe Generale Paris, France SWIFT/BIC: SOGEFRPP.

*Поради спецификата на част от валутите, Експресбанк си запазва правото да променя списъците с валути по всяко време без предупреждение.