експресбанк Моля изчакайте

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  • Продукт
  • Вашите данни
  • Проверка и изпращане

Данни за контакт

Клиент

Други

Всички полета маркирани с * са задължителни


Информиран съм, че "Експресбанк" АД със седалище гр. Варна и адрес на управление бул. "Владислав Варненчик" 92, ЕИК 813071350, е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Давам съгласието си горепосочените лични данни да бъдат обект на обработка от страна на "Експресбанк" АД, за да може банков служител да се свърже с мен. Информиран съм, че имам право на достъп до предоставените от мен лични данни, както и право на коригиране на тези данни. Предоставянето на лични данни има доброволен характер.


Преводи в страната

Банковият превод в страната е начин за прехвърляне на средства между сметки открити в български банки.

Вижте още

ПОСОКА - Комбинирано предложение за търговци

Гъвкава възможност за покриване на Вашите нужди от оборотни средства чрез ОВЪРДРАФТ без обезпечение в комбинация с ПОС терминал за дебитни и кредитни карти.

Вижте още

Факторинг

Пакет от финансови решения, създаден да подпомага компании, които продават стоки или услуги при условия на отложено плащане.

Вижте още